WEBSWAN.IR

WEBSWAN.IR
پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام علی» ثبت شده است

نیایش امیر المومنین

مرا چنان فقر و نیازمندیی به توست که آثار تلخش را جز احسان تو جبران نمی کند، و مرا از بیچارگی آن جز بخشش و جود تو نجات نمی دهد. پس در این جایگاه آرضایت خویش را به ما ببخش، و ما راذ چندان بی نیاز ساز که دست حاجت به سوی غیر تو نگشاییم، که تو بر هر چیز توانایی.


تناسب نعمت با استعداد

برای خدا کار کنید نه برای نشان دادن به دیگران و یا گفتن برای این و آن ، زیرا کسی که برای غیر خدا کار می کند خداوند [ برای دریافت مزد] او را به همان شخص حواله می دهد. از خداوند مقام شهیدان ، وزندگی با سعادتمندان، وهمنشینی با انبیا را خواهانیم


پاک بودن فرشتگان از رذایل اخلاقی

فرشتگان اسیران ایمانند و هیچ انحراف یا سستی و یا تنبلی آنان را از رشته استوار ایمان جدا نساخته. در تمام طبقات آسمان جای پوستینی نیست مگر آنکه فرشته ای بر آن به سجده رفته ، یا به بندگی خدا در کار و تلاش است.


لزوم ارتباط با خویشاوندان

مبادا وقتی یکی از شما خویشاوند خود را تهیدست یافت او را یاری نرساند، آنهم به چیزی که اگر نبخشد ثروت او را نیفزاید، و اگر ببخشد از ثروت او نکاهد.


نفرین بر مردم خیانکار(در وصف مردم کوفه)

خدایا من اینان را خسته  کرده ام و اینان نیز مرا.آنان از من به ستوه آمدند  و من نیز از انان به تنگ آمدم.پس بهتر از اینان را به من عطا کن، و بدتر از من را برایشان بگمار.


دنیا شناسی

هشیار باشیدکه هنگام خوشی و کامیابی چنان عمل کنید که به وقت ترس و هراس می کوشید.


مظلومیت علی بن ابیطالب وعلل شکست کوفیان

... آیا کسی از آنان هست که بیش از من در میدان جنگ به سر برده و پیش قدمتر از من در میدان کارزار باشد. هنوز بیست سلا نداشتم که برای جنگ مهیّا شدم، و اکنون بیش از شصت سال از عمرم گذشته  ولی برای کسی که فرمانش را نمی برند رای و برنامه ای کار ساز نیست.


وصف نیکان و پاکان راستین

در این میان مردانی مانده اند که یاد قیامت دیدنگانشان را فرو پوشانده، و بیم محشر اشکشان را جاری ساخته . برخی از اینان را مردم طرد کرده اند، و برخی ترسانده و سرکوب شده اند، و بعضی خاموش و دهان بسته اند.عده ای خالصانه خدا را می خوانند ، و جمعی اندوهناک و زجر کشیده اند. تقیه از تبهکاران آنار را گمنام ساخته، و خواری در برشان گرفته. در دریایی از تلخی ها غوطه ورند ، ودهانشان بسته،و قلبشان مجروح است. مردم را چندان اندرز دادن که خسته شدند، و آنقدر سرکوب شدند که خوار گشتند، و چندان از آنان کشتند که شمارشان کم شد.



چگونه می شود از دریای بیکران پندهای پدرانه و سرشار از عشق و دلسوزی او که سرشار از هدایت است ، تنها به چند خط کوتاه بسنده کرد!!!

این چند قطره ، برگرفته از کتاب نهج البلاغه ، یادگار عاشق ترین مرد خدا ، امیر المومنین علی بن ابیطالب بود که به دیدگان شما تقدیم شد.

با امید رسیدن به روزی که پیروان او ، پیروانی در عمل و نه در شعار باشند.